Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno

tel: (24) 355 83 51

e-mail : pielegniarstwo@wsgk.com.pl