Ratownictwo medyczne

 

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

Czas trwania studiów – 3 lata (6 semestrów)

 

Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne przygotowują do pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). W trakcie 3-letnich studiów przekazywana jest wiedza                     i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Zawód Ratownika Medycznego jest zawodem wyjątkowym i wymagającym, dającym  niezwykle dużo satysfakcji i możliwości rozwoju osobistego. Ratownik medyczny podejmuje działania samodzielnie lub we współpracy z lekarzem systemu, działając w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

Ukończenie studiów na kierunku ratownictwo medyczne wymaga opanowania dużej wiedzy teoretycznej z zakresu ratownictwa medycznego i specjalistycznego, medycyny ratunkowej, wielu umiejętności praktycznych oraz sprawności psychofizycznej niezbędnej do podjęcia pracy na różnych stanowiskach.

 

Podstawowymi jednostkami systemu w jakich ratownik medyczny może znaleźć zatrudnienie są: Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Wyjazdowe Zespoły Ratownictwa Medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Centra Powiadamiania Ratunkowego. Dodatkowo od niedawna ratownicy medyczni znajdują zatrudnienie w Służbach Mundurowych (Wojsko, Straż Graniczna, Policja). Ratownicy medyczni są również zatrudniani w różnych oddziałach szpitalnych, a także w jednostkach ochrony zdrowia działających w trybie ambulatoryjnym.

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi